PRESENTACIÓ

La Fundació Centre Internacional de Música Antiga neix l’any 1997 de la mà de Jordi Savall i Montserrat Figueras per garantir la recuperació i la revalorització del patrimoni musical universal amb obres de caràcter excepcional dels períodes medieval, renaixentista, barroc i del classicisme, amb una especial atenció a les tradicions musicals de l’entorn del mediterrani.

Jordi Savall i Montserrat Figueras són els fundadors dels diferents conjunts que conformen l’activitat concertística de la Fundació: el conjunt instrumental Hespèrion XXI (1974), el conjunt vocal La Capella Reial de Catalunya (1987) i l’orquestra d’instruments barrocs Le Concert des Nations (1989), situant-se ràpidament amb tots ells a l’avantguarda de la interpretació de la música antiga gràcies a una nova concepció caracteritzada per una gran vivacitat musical compaginada amb la màxima fidelitat històrica en les seves interpretacions.

Convençuts que aquestes músiques mil·lenàries són extraordinàriament actuals per la seva bellesa i força expressiva, la Fundació ofereix un conjunt d’alternatives essencials per a la recuperació i promoció del patrimoni musical mil·lenari. La nostra tasca és vetllar perquè aquest patrimoni no romangui en l’oblit amb l’estudi aprofundit  d’autors i d’obres encara avui poc coneguts o dispersos en fons musicals i biblioteques, així com la seva difusió mitjançant un pla de concerts i d’enregistraments que les posi a l’abast del públic arreu del món.

ESTATUTS

El Centre Internacional de Música Antiga, Fundació Privada va ser constituïda el 27 de juny de 1997 i inscrita el 29 d’abril de 1998 al Registre General del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.116, classificant-la com a Fundació benèfica de tipus cultural.

“La Fundació té per objecte donar suport a l’obra i l’activitat concertística i pedagògica del Sr. Jordi Savall promovent la difusió, interpretació, l’ensenyament i la investigació de la música antiga” (article 4 dels Estatuts de la Fundació).

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB APORTACIÓ ECONÒMICA

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SENSE APORTACIÓ ECONÒMICA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

EL BALANÇ SOCIAL

 • Les activitats de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga arriben, cada vegada més, a un públic més divers i variat que s’interessa pel patrimoni musical, gràcies als concerts arreu del món, els enregistraments i la retransmissió dels concerts en ràdios i televisions.
 • Les activitats pedagògiques de la Fundació arriben a Joves músics professionals (a través de les Acadèmies).
 • Les activitats socials arriben a un públic amb accés més limitat (presons, hospitals i barris d’actuació preferent).

INFORME DEL GOVERN CORPORATIU

 • L’any 2016, el Patronat es va reunir el dia 27 d’abril. Els membres del Patronat van procedir a:
  • L’aprovació de l’acta de la reunió celebrada el 20 d’abril de 2015.
  • L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2015.
  • L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’exercici 2016.
  • Presentació de l’activitat i dels projectes de l’any en curs.

Cookies policy

This site uses cookies of his own and third parties to provide a better navigation. To navigate you agree to our use of cookies (cookies).
The user can prevent the generation of cookies (cookies) and remove them through your browser options.
Block cookies (cookies) may imply that some of the services and options of this website may not function properly.

ACEPTAR
Aviso de cookies