Interpretació i creació:

1. Programes monogràfics d’autors i temes

2. Programes històrics d’èpoques i personatges

3. Programes de diàleg intercultural

4. Programes educatius i de divulgació