Investigació i recerca sobre:

1. Els repertoris i les músiques oblidades

2. La interpretació creativa i la improvisació

3. Les connexions entre Orient i Occident

4. Les connexions entre nord i sud

5. Les connexions entre l’antic i el Nou Món

6. Els instruments

7. L’estil i el llenguatge musical

8. Les relacions entre les músiques populars i les cultes

9. La interacció entre les músiques religioses i les profanes

10. La música i la història

11. Anàlisi, estudi i actualització de les grans obres mestres dels compositors més universals