Més de 700 anys ens separen del temps de Ramon Llull, però la seva obra va interessar figures tan importants com Giordano Bruno o Leibniz, i encara avui continua sent font d’inspiració i de bellesa, situant-lo com un dels més destacats escriptors i poetes de la Catalunya medieval. La seva vida transcorre en una època de gran esplendor cultural, molt marcada per la coexistència, no sempre pacífica, de les tres cultures religioses del seu temps: la cristiana, la musulmana i la jueva. Cèlebre i prolífic autor, Ramon Llull exemplifica la universalitat d’aquest període amb una producció escrita que ha traspassat les fronteres i ha convertit el seu nou llenguatge en una eina per a la recerca de la veritat i l’entesa entre les cultures i les religions. Aquesta Catalunya medieval on va viure Ramon Llull és, certament, molt llunyana i molt diferent de l’actual, però gràcies a l’emoció i la bellesa de les músiques i dels textos recitats que ens acompanyen al llarg d’aquest viatge, podrem evocar els moments més importants de la seva vida, i també apropar-nos a les emocions i a les esperances que van sentir i viure la gent del seu temps.

Amb els instruments medievals d’Hespèrion XXI, dels músics orientals i les veus de La Capella Reial de Catalunya, interpretarem cançons, sirventesos, planys i danses profanes de trobadors, trovers i joglars com Raimon de Miraval, Pèire Cardenal, Bernat de Ventadorn i autors anònims presents a les corts de Jaume I, Pere II el Gran, Alfons II el Liberal i Jaume II el Just. I també les músiques religioses i espirituals més representatives del moment, totes elles acompanyades de les músiques orientals d’origen àrab o jueu que ens recordaran, amb la seva emoció i bellesa, els moments més importants de la vida de Ramon Llull, els seus viatges i els fets històrics més rellevants de la seva època.

Notícies: