Acadèmies

Acadèmies de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical

Direcció: JORDI SAVALL

El projecte de les Acadèmies de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació Musical de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga són unes jornades d’una setmana de treball intensiu d’un equip de professors adreçades a joves cantants professionals per aprofundir en les tècniques d’estudi, recerca i Interpretació de música històrica sota el mestratge i direcció de Jordi Savall.

Aquest projecte es basa en la pròpia experiència assolida per Jordi Savall i Montserrat Figueras durant anys d’activitats pedagògiques des del 1990 fins al 2006: 26 anys del Curs de Música Antiga de Catalunya (a Poblet, a la Seu d’Urgell i a Sant Feliu de Guíxols). En l’Acadèmia, els professors són docents i músics dels diferents conjunts dirigits per Jordi Savall com La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations.

L’Acadèmia de la Fundació CIMA és una iniciativa pedagògica que s’inspira en experiències similars que s’han fet a Europa i a Amèrica del Nord i que han tingut una gran incidència en la recuperació del patrimoni musical dels seus llocs d’origen. La particularitat de la nostra Acadèmia és que desenvolupa un projecte musical que s’emmarca dins una temporada estable de concerts.

Objectius
L’Acadèmia de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació musical Jordi Savall cerca acomplir els següents objectius:

  • Donar oportunitat a joves músics professionals (menors de 33 anys) de millorar la seva formació en la interpretació de la música històrica amb Jordi Savall.
  • Transmetre i ensenyar noves tècniques d’interpretació sobre la veu, el cant, el treball orquestral, l’estil, la declamació, l’articulació, la dinàmica, la frase i l’ornamentació musicals a les noves generacions de músics.
  • Proposar camins per l’expressió de la bellesa i l’emoció musicals a través de tècniques interpretatives amb rigor històric.
  • Crear sinèrgies entre els joves músics professionals i els docents i músics de prestigi que imparteixen les sessions.
  • Fa participar els joves músics en el cor o l’orquestra dels conjunts musicals de prestigi de Jordi Savall com La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations en el concert del programa objecte d’estudi, i en la gira internacional que se’n deriva.
  • Ajudar els joves músics en la seva promoció professional i consolidar les seves incipients carreres musicals amb noves contractacions o l’adquisició d’agents de representació.
  • Complementar amb aquesta experiència pedagògica i interpretativa el currículum dels joves professionals que els permet una projecció internacional a partir de les actuacions previstes amb els conjunts de Jordi Savall.
  • Afavorir la mobilitat de músics i docents de diferents parts del món, i permetre, així doncs, la transnacionalitat dels conjunts musicals.
  • Promocionar el patrimoni musical del Renaixement, del Barroc i del Classicisme, així com la mobilitat de productes artístics presentats davant de públics molt diversos en sales de concert i espais històrics d’arreu del món.