Acadèmies

PROFESSIONAL ACADEMY for YOUNG ORCHESTRA AND CHOIR

PROFESSIONAL ACADEMY for YOUNG ORCHESTRA AND CHOIR LE CONCERT DES NATIONS __ INFORMATION During the period 2022-2023, we plan to work around the composers Arriaga, Berlioz and Mendelssohn, among others. The chosen candidates will be part of Le Concert des Nations and will have the opportunity to work with us on future projects. REQUIREMENTS Musicians

ACADÈMIA BEETHOVEN 250
“Die Musik ist die Vermittlung des geistigen Lebens zum Sinnlichen” Ludwig van Beethoven, Carta a Goethe Per celebrar el naixement d’un dels genis més extraordinaris de la cultura musical europea, desenvoluparem el projecte per realitzar un treball d’investigació i d’interpretació sobre la integral de les 9 simfonies repartides en 4 grans «acadèmies» Beethoven 250Què són les
Joan Cererols, Missa de difunts i missa de batalla 2018

La XI Acadèmia de Formació Professional de 2018 la conformen 16 joves músics professionals (d’entre 18 i 30 anys) que van ésser seleccionats a través d’una convocatòria pública el mes de juny de 2017. Els 16 seleccionats formen part del conjunt la Jove Capella Reial de Catalunya, un nou conjunt vocal professional dirigit pel tenor Lluís Vilamajor i el

Les Ensalades de Mateu Fletxa 2017

XªAcadèmia de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació Durant la temporada 2017-2018 la Fundació va convocar la Xª Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació per treballant les Ensalades de Mateu Fletxa, el vell (1481-1553) i obres de Bartomeu Cárceres (fl. 1546) i Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627). Aquesta acadèmia ha comportat la primera

Heinrich Isaac 2016

VI Acadèmia de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació Durant la temporada 2015-2016 la Fundació CIMA va convocar la VI Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació per treballant obres de Henirch Isaac, un compositor injustament ignorat en el cànon clàssic sota el títol L’Esclat del Renaixement humanístic A les corts de Borgonya, de Maximilian

Dixit Dominus 2015

V Acadèmia de Formació Professional, de Recerca i de interpretació Musical Durant la temporada 2014-2015 la Fundació CIMA va convocar la V Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació per treballar tres Dixit Dominus el de Vivaldi (1678-1741), Mozart (1756-1791), i Handel (1804-1876). L’Acadèmia va culminar en un concert a L’Auditori de Barcelona el

C. Ph. E. Bach 2014

IV Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical 2014 Durant la temporada 2013-2014 la Fundació CIMA va convocar la IV Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació per treballar l’Oratori Die Israeliten in der Wüste i el Magnificat en Re major de C. Ph. E. Bach (1714-1788), en ocasió de la celebració del tricentenari del seu

Magnificat & Jubilate 2013

III Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical 2013 Durant la temporada 2012-2013, La Capella Reial de Catalunya va celebrar el 25è aniversari de la seva fundació el 1987 per Jordi Savall i Montserrat Figueras. En el marc d’aquesta celebració, la Fundació CIMA va convocar la III Acadèmia de Formació professional, de Recerca

Jean-Philippe Rameau 2011

II Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical 2010-2011 Durant la temporada 2010-2011, es va organitzar la II Acadèmia de Formació Professional basada en el repertori instrumental francès de l’Orquestra de Lluís XV amb quatre Suites per Orquestra de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), extretes d’algunes de les seves òperes. Aquest programa va ser interpretat per

J. S. Bach 2010

I Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical 2010 La I Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical es va dur a terme durant la temporada 2010-2011. Després d’una llarga experiència de cursos d’estiu especialitzats, la Fundació CIMA va reprendre l’activitat pedagògica amb la proposta de la I Acadèmia amb el

Acadèmies de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical

Direcció: JORDI SAVALL

El projecte de les Acadèmies de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació Musical de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga són unes jornades d’una setmana de treball intensiu d’un equip de professors adreçades a joves cantants professionals per aprofundir en les tècniques d’estudi, recerca i Interpretació de música històrica sota el mestratge i direcció de Jordi Savall.

Aquest projecte es basa en la pròpia experiència assolida per Jordi Savall i Montserrat Figueras durant anys d’activitats pedagògiques des del 1990 fins al 2006: 26 anys del Curs de Música Antiga de Catalunya (a Poblet, a la Seu d’Urgell i a Sant Feliu de Guíxols). En l’Acadèmia, els professors són docents i músics dels diferents conjunts dirigits per Jordi Savall com La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations.

L’Acadèmia de la Fundació CIMA és una iniciativa pedagògica que s’inspira en experiències similars que s’han fet a Europa i a Amèrica del Nord i que han tingut una gran incidència en la recuperació del patrimoni musical dels seus llocs d’origen. La particularitat de la nostra Acadèmia és que desenvolupa un projecte musical que s’emmarca dins una temporada estable de concerts.

Objectius
L’Acadèmia de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació musical Jordi Savall cerca acomplir els següents objectius:

  • Donar oportunitat a joves músics professionals (menors de 33 anys) de millorar la seva formació en la interpretació de la música històrica amb Jordi Savall.
  • Transmetre i ensenyar noves tècniques d’interpretació sobre la veu, el cant, el treball orquestral, l’estil, la declamació, l’articulació, la dinàmica, la frase i l’ornamentació musicals a les noves generacions de músics.
  • Proposar camins per l’expressió de la bellesa i l’emoció musicals a través de tècniques interpretatives amb rigor històric.
  • Crear sinèrgies entre els joves músics professionals i els docents i músics de prestigi que imparteixen les sessions.
  • Fa participar els joves músics en el cor o l’orquestra dels conjunts musicals de prestigi de Jordi Savall com La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations en el concert del programa objecte d’estudi, i en la gira internacional que se’n deriva.
  • Ajudar els joves músics en la seva promoció professional i consolidar les seves incipients carreres musicals amb noves contractacions o l’adquisició d’agents de representació.
  • Complementar amb aquesta experiència pedagògica i interpretativa el currículum dels joves professionals que els permet una projecció internacional a partir de les actuacions previstes amb els conjunts de Jordi Savall.
  • Afavorir la mobilitat de músics i docents de diferents parts del món, i permetre, així doncs, la transnacionalitat dels conjunts musicals.
  • Promocionar el patrimoni musical del Renaixement, del Barroc i del Classicisme, així com la mobilitat de productes artístics presentats davant de públics molt diversos en sales de concert i espais històrics d’arreu del món.