IV Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació musical 2014

Durant la temporada 2013-2014 la Fundació CIMA va convocar la IV Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació per treballar l’Oratori Die Israeliten in der Wüste i el Magnificat en Re major de C. Ph. E. Bach (1714-1788), en ocasió de la celebració del tricentenari del seu naixement. L’Acadèmia va culminar en un concert a L’Auditori de Barcelona el dia 7 de maig de 2014 i a La Cité de la Musique de París el dia 14 de maig de 2014.