VI Acadèmia de Formació Professional, de Recerca i d’Interpretació

Durant la temporada 2015-2016 la Fundació CIMA va convocar la VI Acadèmia de Formació professional, de Recerca i d’Interpretació per treballant obres de Henirch Isaac, un compositor injustament ignorat en el cànon clàssic sota el títol L’Esclat del Renaixement humanístic A les corts de Borgonya, de Maximilian I & de Lorenzo da Mèdici. L’Acadèmia va culminar en un concert a les Drassanes Reials de Barcelona del dia 22 de Desembre de 2016.

Llegir: Jorge de Persia “Más que un concierto” La Vanguardia 23 de Desembre de 2016

Llegir: Francesc Xavier Alern “Jordi Savall concep un Henrich Isaac espectacular” Revista Musical Catalana 23 de Desembre de 2016