Patrocinador

Més de 1.000 € anuals • Totes les prestacions anteriors. • Possibilitat d’establir un conveni de col·laboració empresarial amb la Fundació amb les deduccions corresponents segons la legislació vigent de cada país.

Categoria: